gautama buddha

గౌతమ బుద్ధుడు!

Submitted by arun on Thu, 12/06/2018 - 16:25

గౌతమ బుద్ధుడు బౌద్ద మతాన్ని ప్రారంభించాడు, ప్రచారం చేసాడు అని మనందరికీ తెలిసిన విషయమే, అయితే మీకు  గౌతమబుద్ధుడు మొదటిసారిగా జ్ఞానబోధ చేసిన ప్రదేశం ఏదో తెలుసా? గౌతమబుద్ధుడు మొదటిసారిగా జ్ఞానబోధ చేసిన ప్రదేశం మృగదావనం (సారనాధ్‌). శ్రీ.కో.