మిగిలిన14 స్ధానాలకు అభ్యర్ధులను ప్రకటించనున్న సీఎం కేసీఆర్‌