ఎన్టీఆర్ మీద ఉన్న గౌరవంతోనే తొలిసారి శ్రీవారిని దర్శించుకున్నా