అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన స్త్రీ!

Submitted by chandram on Tue, 12/04/2018 - 16:20
space

మనిషి మేదస్సు అంతరిక్షాన్ని అర్ధం చేసుకోవాలని ఎన్నో సంవత్సరలుగా కృషి చేస్తున్నారు...ముఖ్యంగా ఈ రోజుల్లో స్త్రీలు అన్ని రంగాల్లో ఎంతో అభివృద్ధి సాధిస్తున్నారు. అయితే మొదటిసారిగా అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన స్త్రీ ఎవరో మీకు తెలుసా? మొదటిసారిగా అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన స్త్రీ వాలంటీనా టెరిస్కోవా. శ్రీ.కో.

English Title
Who is the first woman go to space?

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES