మొట్టమొదటి సారిగా... టి డికాషన్ ఎవరు తాగారో.. మీకు తెలుసా!

Submitted by arun on Mon, 11/12/2018 - 14:49
tea

మొట్టమొదటి సారిగా... టి డికాషన్...ఎవరు తాగారో.. మీకు తెలుసా! 4వ శతాబ్దంలో చైనా  దేశపు వైద్యుడు ఆకులను త్రుంచి, ఎండబెట్టి, ఒక ప్రత్యేక ఉష్ణోగ్రతకు వేడి చేసి, వేడి నీటిలో నానబెట్టగా వచ్చిన చేదు డికాక్షను వైద్య పరీక్షకు త్రాగాడు. ఈ టీ డికాక్షను త్రాగినందువల్ల ఇతడు ఉత్తేజాన్ని పొందాడు. టీ ద్వారా మొట్టమొదటగా ఉత్సాహాన్నీ, ఆనందాన్నీ పొందిన వ్యక్తి ఇతనే.! శ్రీ.కో.
 

Tags
English Title
Who drank tea first?

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES