ఆంధ్రరాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి!

Submitted by chandram on Tue, 12/04/2018 - 16:25
Tanguturi

కొద్ది మంది నాయకులూ అత్యంత ధైర్యవంతులుగా తము నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం నిలబడతారు. అలాంటి వ్యక్తే...ఆంధ్రరాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి. అయితే మీకు ఆంధ్రరాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి ఎవరో మీకు తెలుసా? ఆంధ్రరాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు శ్రీ.కో.

English Title
Who is the chief minister of andrapradesh?

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES