నీరు..పాని...తన్నీరు

Submitted by arun on Sat, 12/01/2018 - 11:53
water

ప్రకృతి లోని పంచభూతాలకి చాల ప్రాముఖ్యత వుంది, అందులో నీరు చాల ముఖ్యమైనది ప్రతి జీవికి, ఎన్నో దేశాలు , రాష్టాల మద్య గొడవలకి ఒక కారణం నీరు సరిపోయేంత లేఖపోవడం కూడా, అయితే ఈ నీటి రసాయన సూత్రం ఏమిటో మీకు తెలుసా - నీటి రసాయన సూత్రంని H2O అని అంటారు. అందరి అవసరాలు తీరాలన్న, అలాగే ముందుతరాలకు నీటి సమస్య రావద్దన్న, మనం నీరుని వృధా చెయ్యకుండా, జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. శ్రీ.కో.

Tags
English Title
useful of water in life

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES