ప్రచారానికి ఇంకా కొన్ని గంటలే మిగిలి ఉంది. దాంతో అధికార, ప్రతిపక్షాలు...పోటాపోటీగా ప్రచారంతో తెలంగాణను హీటెక్కిస్తున్నారు