తిరుపతి ఏ పర్వతశ్రేణిలో?

Submitted by arun on Wed, 12/05/2018 - 15:21
tpt

కొన్ని పుణ్యక్షేత్రాలు ఎత్తులో...కొండలపైన, ప్రకృతి అందాల మద్యవుంటాయి...అయితే మన రాష్టంలోని మహా పుణ్యక్షేత్రాము లలో ఒకటైన తిరుపతి ఏ పర్వతశ్రేణిలో ఉందో మీకు తెలుసా? తిరుపతి శేషాచలం కొండలు పర్వతశ్రేణిలో వుంది. శ్రీ.కో.

English Title
tirupati in seshachalam hills

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES