ఒంటెకి మూడు కంటి రెప్పలు..!

Submitted by nanireddy on Sun, 07/08/2018 - 19:50
there eyes on camel

ఎడారి ఇసుక తుఫాన్ తట్టుకునేందుకు అనువుగా ఒంటెకి మూడు కంటి రెప్పలు ఉంటాయట. మరి సిటీలోని దుమ్ముని తట్టుకోటానికి మనకి ఎన్నికావాలో? శ్రీ.కో

English Title
there eyes on camel

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES