పద పదవే.. వయ్యారి గాలి పటమా!

Submitted by arun on Tue, 10/09/2018 - 16:33
kite

పద పదవే.. వయ్యారి గాలి పటమా... అనే పాట మీరు వినే వుంటారు... అలా ఆహ్లాదం కోసం.. పండుగుల సందర్భాలలో మన దేశంలో.. గాలిపటాలు.. లేదా.. కైట్స్ ఎగరవేస్తువుంటారు.... అయితే కైట్ ఫ్లయింగ్ అనేది థాయ్లాండ్లో మాత్రం.. ఒక ప్రోఫ్ఫెషనల్ క్రీడగా అడుతారని మీకు తెలుసా.. శ్రీ.కో.
 

English Title
thailand kite game

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES