శ్రీహరికోటలోని అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం!

Submitted by arun on Mon, 11/05/2018 - 17:06
 isro

ప్రస్తుతం అంతరిక్ష ప్రయోగలలో బారతదేశం చాల ముందడుగు వేస్తువుంది.. అయితే అంతరిక్ష ప్రయోగలలో శ్రీహరికోటలోని అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం నుంచి ప్రయోగించిన మొదటి ఉపగ్రహం ఏధో మీకు తెలుసా.... ఈ అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం నుంచి ప్రయోగించిన మొదటి ఉపగ్రహం రోహిణి.శ్రీ.కో.

English Title
sriharikota isro

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES