ఆందోళన నేపధ్యంలో కొడంగల్ చేరుకున్న జిల్లా ఎస్పీ రమా రాజేశ్వరి ...