టూరిస్ట్ గా అంతరిక్షయానం

Submitted by arun on Tue, 11/06/2018 - 10:07
Santhosh George Kulangara

చాలామంది... ప్రపంచాన్ని చుట్టిరావటానికి, అలాగే టూరిస్ట్ గా వెళ్ళటానికి ఇష్టపడతారు... అలానే అంతరిక్షయానం చేయనున్న మొదటి భారత టూరిస్ట్‌ ఎవరో మీకు తలుసా? అతను... సంతోష్‌ జార్జ్‌ కులంగర్‌. శ్రీ.కో.

English Title
Santhosh George Kulangara

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES