ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఏరియా ( ప్రదేశం ) కలిగిన దేశం!

Submitted by arun on Thu, 11/29/2018 - 14:53
Russia

ప్రపంచంలోని అతి ఎక్కువ జనాభా కలిగిన దేశం ఏది అనగే అందరు చైనా అని చెపుతారు. అయితే ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఏరియా ( ప్రదేశం ) కలిగిన దేశం ఏదో మీకు తెలుసా.... ? ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఏరియా ( ప్రదేశం ) కలిగిన దేశం రష్యా. ఈ రష్యా ఏరియా లో ప్రపంచంలో అతిపెద్ద దేశం (ప్రపంచ భూభాగంలో 10.995%); దాని ఆసియా భాగం ఆసియాలో అతిపెద్ద దేశంగా మారుతుంది మరియు దాని యూరోపియన్ భాగం సుమారుగా 3,960,000 km2 (1,530,000 sq mi) యూరోప్లో అతిపెద్ద దేశంగా వుంది. శ్రీ.కో.

Tags
English Title
Russia is the largest country in the world by area

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES