ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఫుట్బాల్ (లేదా సాకర్) స్టేడియం!

Submitted by arun on Thu, 11/29/2018 - 15:50
Rungrado

ఎన్నో దేశాలు ఆటలను ప్రోత్సహిస్థాయి, ముక్యంగా క్రికెట్...ఫుట్ బాల్ అంటే చాల మంది ఇష్టపడతారు... ముఖ్యంగా కొన్ని దేశాలలో ఫుట్ బాల్ మ్యాచ్ అంటే ఒక పెద్ద పండగలా ఫీల్ అవుతారు... అయితే మీకు ..ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఫుట్బాల్ (లేదా సాకర్) స్టేడియం ఏక్కడ వుందో తెలుసా? ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఫుట్బాల్ (లేదా సాకర్) స్టేడియం “రంగ్నాడో మే డే స్టేడియం”ఇది  ఉత్తర కొరియాలో వున్నది.శ్రీ.కో.

English Title
rungrado 1st of may stadium

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES