వికారబాద్ ఎస్పీగా ఉన్న అన్నపూర్ణపై బదిలీ వేటు వేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.