రాగి..ఆరోగ్యానికి..బంగారం.

Submitted by arun on Wed, 12/05/2018 - 15:04
ragi health benefits

కొన్ని ఆహార పదార్థాలలో చాల శక్తివంతమైనవి, ఆరోగ్యకరమైనవి కూడా వుంటాయి... అయితే అన్ని ఖరీదైన ఆహార పదార్థాలు ఆరోగ్యానికి మంచివి కాకపోవచ్చు. అయితే పేదల ఆహారంగా పేరొందిన పంట ఏదో మీకు తెలుసా? పేదల ఆహారంగా పేరొందిన పంట ఎంతో ఆరోగ్యదాయిని అయిన రాగి అని మీకు తెలుసా! శ్రీ.కో.

English Title
ragi health benefits

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES