భగ్నప్రేమికుడి ... భావ గాధ...ఈ ..

Submitted by arun on Tue, 11/27/2018 - 17:25
Abhinandana

తన ప్రేమ విఫలం అయిన తర్వాత...ఆ కథానాయకుడు పాడు కొనే పాటలు ఎన్నో వచ్చాయి...కానీ వాటన్నిటిలో...ప్రత్యేకంగా నిలిచిన పాట మాత్రం...అభినందన సినిమాలోని... ప్రేమ ఎంత మధురం ప్రియురాలు అంత కఠినం... అనే ఈ పాట... 
ప్రేమ ఎంత మధురం ప్రియురాలు అంత కఠినం
చేసినాను ప్రేమ క్షీర సాగర మధనం
మింగినాను హలాహలం

ప్రేమించుటేనా నా దోషము
పూజించుటేనా నా పాపము
ఎన్నాళ్ళనీ ఈ ఎదలో ముల్లు
కన్నీరుగ ఈ కరిగే కళ్ళు
నాలోని నీ రూపము
నా జీవనాధారము
అది ఆరాలి పోవాలి ప్రాణము

నేనోర్వలేను ఈ తేజము
ఆర్పేయరాదా ఈ దీపము
ఆ చీకటిలో కలిసే పోయి
నా రేపటిని మరిచే పోయి
మానాలి నీ ధ్యానము
కావాలి నే శూన్యము
అపుడాగాలి ఈ మూగ గానం

ఒక్క సారి ఆ పాట వింటే... ఆ రచయిత ప్రేమని .. బాధని ...దాని లోతులను రాసాడో...మీకే అర్ధం అవుతుంది... బహుశ మీరు కూడా ఒక్క సారైన ఈ పాట పాడి వుంటే...ఇక ఏమి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. శ్రీ.కో.

English Title
Prema Entha Madhuram Abhinandana Songs

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES