పాప్కార్న్ అమెరికా

Submitted by arun on Fri, 08/10/2018 - 13:38
Popcorn

అమెరికాలో ప్రతి సంవత్సరం వారు తినే పాప్కార్న్ లను, 103 అంతస్తులు గల ఎంపైర్ స్టేట్ భవనం లో పోస్తే, అది 18 సార్లు నిండుతోందని అంచనా. అంత జోరుగా పాప్కార్న్ అమ్ముడు పోతుందన్నట్టు. శ్రీ.కో

Tags
English Title
Popcorn Market Makes It A Booming Industry

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES