ఔటర్ ఆవలకి పొల్యూషన్. కే.టీ.ఆర్

Submitted by arun on Wed, 07/11/2018 - 11:54
ktr

ఆరోగ్యానికి హాని కాలుష్యం,

అది ఒక కాలకూట విషం,

దానిని తరిమేయాటం అవశ్యం,

ఇక పరిశ్రమలు ఔటర్ బైటనే వశం. శ్రీ.కో

English Title
Pollution by industries will not be taken lightly: KTR

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES