విచిత్ర చిత్తుడు, చిత్రకారపులి!

Submitted by arun on Thu, 12/06/2018 - 16:19
pk

చాలామంది గొప్ప వ్యక్తులకు, ముక్యంగా పండితులకి, రాజులకి రకరకాల బిరుదులు ఇస్తారు, లేదా వుంటాయి...అయితే  విచిత్ర చిత్తుడు, చిత్రకారపులి అనే బిరుదులు కల పల్లవరాజు ఎవరో మీకు తెలుసా? విచిత్ర చిత్తుడు, చిత్రకారపులి అనే బిరుదులు కల పల్లవరాజు మహేంద్రవర్మ. శ్రీ.కో.

English Title
Pallava king who ruled parts of south India which includes andhra and northern regions

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES