మొట్టమొదటి 3D చిత్రం!

Submitted by arun on Mon, 11/12/2018 - 13:26
My dear kuttichathan

మూకి సినిమాల నుండి.. మన సినిమాలు ఎంతో ఎదుగుతూ వచ్చాయి.. అయితే  భారతదేశాములో వచ్చిన మొట్టమొదటి 3D చిత్రం ఏదో మీకు తెలుసా! మొట్టమొదటి 3D చిత్రం అయిన..ఆ సినిమా పేరు  మై డియర్ కుట్టి చేతన్ అనే సినిమా. శ్రీ.కో.
 

English Title
My dear kuttichathan: First 3D Indian movie

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES