ఆహార భద్రత మిషన్‌ పరిధిలోకి వచ్చే పంటలు!

Submitted by arun on Fri, 11/30/2018 - 16:50
National Food Security Mission

ఎ దేశానికైనా ఆ దేశ ప్రజలకి ఆహార భద్రత కల్పించడం కనీస బాద్యత, అయితే మన జాతీయ ఆహార భద్రత మిషన్‌ పరిధిలోకి వచ్చే పంటలు ఎవో మీకు తెలుసా? మన జాతీయ ఆహార భద్రత మిషన్‌ పరిధిలోకి వచ్చే పంటలు వరి, గోధుమ, పప్పుధాన్యాలు. శ్రీ.కో.

English Title
Major Components of NFSM

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES