అంతకు మించి అతడు

Submitted by arun on Thu, 09/13/2018 - 17:19
Maheshs Athadu

మీకు తెలుసా! అతడు చిత్రం యొక్క హక్కులు 1.8 కోట్లకు “మా” TV కి మొదట్లో  విక్రయించబడ్డాయి మరియు ఇప్పటికీ ఆ ఛానెల్లో ఎన్నో సార్లు వచ్చింది  , అయితే ఇటీవలే సుమారు 3.5 కోట్ల హక్కులు పునరుద్ధరించబడ్డాయి. ఒక తెలుగు సినిమాకి హక్కులు పునరుద్ధరించుకోనేందుకు వచ్చిన డబ్బులో ఇవి చాల ఎక్కువ అని ఇండస్ట్రీ వార్త. మరి త్రివిక్రమ్ మహేష్ల మేజిక్ అంతే కదా. శ్రీ.కో.

English Title
Mahesh's Athadu Satellite Rights: MAA TV Pays Rs 3.5 Crores

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES