అతిపెద్ద నటరాజ విగ్రహం!

Submitted by arun on Fri, 11/30/2018 - 17:20
Nataraja Sculpture

నాట్యం నేర్చుకునే చాలా ప్రాంతాలలో నటరాజ విగ్రహం వుంటుంది. చాలామంది ఆ విగ్రహానికి నమస్కరించిన తర్వాతే నాట్యం మొదలు పెడతారు అయితే మన దేశంలోనే అతిపెద్ద నటరాజ విగ్రహం ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? దేశంలోనే అతిపెద్ద నటరాజ విగ్రహం చిదంబరంలో వున్నది. శ్రీ.కో.

English Title
Large Nataraja Sculpture in india

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES