అమ్మో ఇన్ని భాషలా!

Submitted by arun on Thu, 11/29/2018 - 14:41
ind

మాతృ భాష అంటే ఎవ్వరికైనా ఇష్టమే... అయితే మన భారతదేశంలోనే మనం ఎన్ని భాషలు మాట్లాడబడుతున్నాయో మీకు తెలుసా? మీకు తెలిసిన కొన్ని బాషలు ముందుగా లెక్కపెట్టండి.... మన భారతదేశంలోనే దాదాపు 800 కంటే ఎక్కువ భాషలు మాట్లాడబడుతున్నామట. అయితే అందులో కొన్ని భాషలకు లిపి లేదట. బిన్న ప్రాంతాలలో బిన్న బాషలు వాడుకలో వున్నాయి. శ్రీ.కో.

English Title
Languages of India

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES