అత్యంత సుదీర్ఘమైన సీరియల్

Submitted by arun on Wed, 08/08/2018 - 17:11
karunanidhi serial

ప్రపంచంలో అత్యంత సుదీర్ఘమైన సీరియల్ ఎవరు రాసింది అని మీరు వెతికితే, ఒక ఆశ్చర్యం అనిపించే విషయమేమీ అంటే, మన తమిళ నాయకుడు కరుణానిధిగారికే ఆ అవకాశం దక్కింది.  తన పార్టీ అధికారిక పత్రిక 'మురసోలి'లో రాసాడు. శ్రీ.కో
 

English Title
karunanidhi serial

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES