ఉగ్రవాదుల కాల్పులను తిప్పికొట్టిన సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు...!