మెదడులో వుంది కోపం ..భయం రిమోట్.

Submitted by arun on Thu, 11/29/2018 - 12:47
hypothalamus

కొన్ని సందర్భాల్లో కొద్దిమంది అనవసరంగా.. కోపానికి గురి అవుతారు... అలాగే భయానికి కూడా గురి అవుతుంటారు... అసలు ఈ కోపాన్ని భయం మన మెదడులో నుండే వస్తాయి. అయితే..మెదడులోని ఏ భాగం కోపం, భయం, శరీర ఉష్ణోగ్రత నియంత్రిస్తుందో మీకు తెలుసా! మన కోపం, భయం, శరీర ఉష్ణోగ్రత నియంత్రిన్చేదట.. మన మెదడులోని హైపోథాలమస్. అలాగే ఈ హైపోథాలమసు ..మన భావోద్వేగ ప్రతిస్పందనలను నియంత్రించడంతో పాటు, లైంగిక స్పందనలు, హార్మోన్ విడుదల, మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రిస్తుందట. శ్రీ.కో.

English Title
The hypothalamus is a small but important part of the brain

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES