భారత దేశము ప్రపంచంలో ముందు

Submitted by arun on Wed, 09/12/2018 - 15:59
India

మీకు తెలుసా, మన భారత దేశము నాల్గవ అతిపెద్ద సైన్యాన్ని కలిగి ఉంది, బియ్యం మరియు టీ రెండింటిలో అతిపెద్ద రెండవ ఉత్పత్తి దారు మరియు మైకా, జనపనార, పప్పుధాన్యాలు మరియు పాలలో అతిపెద్ద మొదటి ఉత్పత్తిదారు. శ్రీ.కో.
 

Tags
English Title
How much rice does India export?

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES