రక్తాన్ని ఎన్ని నెలలు!

Submitted by chandram on Tue, 12/04/2018 - 12:04

ఈ రోజుల్లో రక్తదానం యొక్క గొప్పతనం చాలామందికి తెలుసు. ఎన్నో స్వచ్చంద సంస్థలు వీటి ప్రాముఖ్యం గురించి చెపుతున్నాయి...అయితే సేకరించిన రక్తాన్ని ఎన్ని నెలలు నిల్వ చేయవచ్చు మీకు తెలుసా! సేకరించిన రక్తాన్ని 3 నెలలు కూడా నిల్వ చేయవచ్చుట. శ్రీ.కో.

English Title
How many months of blood!

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES