'గూగుల్' పేరు వెనక దాగిన అసలు విషయం

Submitted by arun on Tue, 10/30/2018 - 12:25
google

మీకు 'గూగుల్' సంస్థకి  'గూగుల్' అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో మీకు తెలుసా! 'గూగుల్' అనే పేరు వాస్తవానికి గణిత పదం 'గూగోల్' నుండి తీసుకోబడింది, ఇది ప్రాథమికంగా 1 తరువాత 100 సున్నాలు కలిగి ఉంటుంది. అలా గూగుల్ ఈ రోజు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ది చెందిన పేరుగా నిలిచింది. శ్రీ.కో.

Tags
English Title
how google name has come

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES