మూత్రపిండాల వడపోత!

Submitted by chandram on Tue, 12/04/2018 - 12:15
 kidney,

మనము రోజు తాగే టీ చెయ్యటంలో..టీ పొడి నీటిలో వేడి అయినతర్వాత దానిని వడపోసినట్టే...మన మూత్రపిండాలు కూడా  రోజుకు ఎంత నీరుని వడ పోస్తాయో మీకు తెలుసా! వడపోసే నీటి పరిమాణం? మన మూత్రపిండాలు రోజుకు 170 లీటర్ల నీరుని వడ పోస్తాయట. శ్రీ.కో.

English Title
How do our kidneys filter waste out of blood?

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES