డాన్స్ డాన్స్...బతావో!

Submitted by arun on Sat, 12/01/2018 - 12:26
garba dance

చాలామందికి డాన్స్ లేదా నాట్యం అంటే ఇష్టం వుంటుంది, కొందరు చేయగలిగితే, చాలామంది మాత్రం చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు, అలాగే ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో నృత్య రూపాలు చాల అభివృద్ధి చెందుతాయి, అలా  “గర్బా” అనే నృత్య రూపం కు ఏ రాష్ట్రంలో సంబంధం ఉందో మీకు తెలుసా! గర్బా అనే నృత్య రూపం గుజరాత్ రాష్టానికి సంబంధించినది. శ్రీ.కో.

English Title
gujarat garba dance

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES