ఎత్తుగా..బలంగా ఎదగడానికి.

Submitted by chandram on Tue, 12/04/2018 - 12:10
Grow

నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు అన్నారు పెద్దలు. అయితే శారీరకంగా బాగా పిల్లలు ఎదగడానికి మా పౌడర్ మంచిదంటే..మాది మంచిదని...ఎన్నో వ్యాపార ప్రకటనలు... టీవిలో పేపర్లో చూస్తాము... వాస్తావన్నికి  ఎదిగే పిల్లలకు ఎక్కువగా అవసరమయ్యే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో మీకు తెలుసా! ఎదిగే పిల్లలకు ఎక్కువగా అవసరమయ్యే ఆహార పదార్థాలు మాంసకృత్తులు, పిండి పదార్థాలు. శ్రీ.కో.

English Title
Grow Up Strong and Harmless.

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES