గౌతమ బుద్ధుడు!

Submitted by arun on Thu, 12/06/2018 - 16:25
gautama buddha

గౌతమ బుద్ధుడు బౌద్ద మతాన్ని ప్రారంభించాడు, ప్రచారం చేసాడు అని మనందరికీ తెలిసిన విషయమే, అయితే మీకు  గౌతమబుద్ధుడు మొదటిసారిగా జ్ఞానబోధ చేసిన ప్రదేశం ఏదో తెలుసా? గౌతమబుద్ధుడు మొదటిసారిగా జ్ఞానబోధ చేసిన ప్రదేశం మృగదావనం (సారనాధ్‌). శ్రీ.కో.

English Title
gautama buddha mrugadavanam

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES