ఇప్పుడు సూప్ అనే...గంజి ఎ దేశంలో మొదలెట్టారు

Submitted by arun on Mon, 11/12/2018 - 14:54
Ganji

గంజి ఎ దేశంలో మొదలైందో...మీకు తెలుసా... గంజి అంటే...బియ్యము ఉడకబెట్టి వార్చిన నీరు. గంజి అనే పదం ద్రవిడ భాషలలో కంజి అనే పదం నుండి ఆవిర్భవించింది. వెబ్ స్టర్ ఆంగ్ల నిఘంటువులో కంజి ( గంజి)  భారతదేశం నుండి పుట్టినదని తెలిపారు. శ్రీ.కో.

Tags
English Title
Ganji started in which country

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES