మొదటి 'మున్సిపల్‌ కార్పోరేషన్‌'

Submitted by arun on Tue, 11/06/2018 - 10:14
ind

మొదటిసారి జరిగిన విషయాలకి చాల ప్రాముఖ్యత వుంతుంది... అల్లా భారతదేశంలోనే  మొదటి 'మున్సిపల్‌ కార్పోరేషన్‌'ను ఎక్కడ స్థాపించారు మీకు తెలుసా! మొదటి 'మున్సిపల్‌ కార్పోరేషన్‌' మద్రాసులో స్థాపించారు. శ్రీ.కో.
 

English Title
the first municipal corporation in india was setup in madras

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES