గెంతలేని జంతువు

Submitted by arun on Thu, 08/09/2018 - 17:09
elephant

గెంతటం అనేది పిల్లలకి చాలా ఇష్టం, అలాగే ఎన్నో జంతువులు కూడా గెంతటం ఇష్టపడతాయి, కానీ ప్రపంచంలో గెంతలేని ఏకైక జంతువు ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఒక్క ఏనుగు మాత్రమే అట. శ్రీ.కో
 

Tags
English Title
elephants can't jump

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES