కృష్ణుడికి రాఖీ కట్టిన ద్రౌపది

Submitted by admin on Sun, 08/26/2018 - 10:52

పురాణాలలోని ఒక కధ ప్రకారం, కృష్ణుడు ఒకసారి గాలి పటం ఎగిరేసే సమయంలో తన చేతి కట్ అయ్యిందట, ఇది చూసిన ద్రౌపది వెంటనే ఆమె చీర నుండి కొంత బాగం చింపి ఆ గాయానికి కట్టిందట... ఈ తర్వాత  శ్రీకృష్ణభగవానుడు బదులుగా ఏ పరిస్థితిలోనైన ద్రౌపదిని రక్షిస్థానని  వాగ్దానం చేశాడట.. తరువాత శ్రీ కృష్ణ తన శక్తి తో ద్రౌపదిని కాపాడి, అన్నా చెల్లెల బంధము మరియు రాఖి బంధన్ విశిష్టతని చాటారు...శ్రీ.కో.

English Title
draupadi ties rakhi to sri krishna

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES