కాంగ్రెస్ లో పునరుత్తేజం కనిపిస్తుందా? ఉత్తమ్ కుమార్ అనుసరిస్తున్న విధానాలేంటి?