కాంగ్రెస్, జేడీఎస్ మధ్య కేబినెట్ కూర్పుపై కుదిరిన ఒప్పందం