అన్యాయం చేసినందునే కాంగ్రెస్‌ ఘోరంగా ఓడిపోయింది..!