ఆసియాలోనే ఎత్తైన భవనం!

Submitted by arun on Thu, 11/29/2018 - 14:49
Burj Khalifa

కొన్ని బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ఎంతో ఎత్తైన భవనాలు నిర్మిస్తూ వుంటారు... ఆ భవనము పై అంతస్తుకి వెళ్లి చూడాలని చాల మంది కోరుకుంటారు...అయితే..ఆసియాలో అలా ఎత్తైన భవనం ఏదో మీకు తెలుసా? ఆసియాలోనే అతి ఎత్తైన భవనం బుర్జ్ ఖలీఫా, ఇది దుబాయ్లో వుంది. అక్కడకి వచ్చిన పర్యాటకులు అందరు ఇది చూడటానికి చాల ఇష్టపడతారు.శ్రీ.కో.

English Title
Burj Khalifa has been the tallest building in the world

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES