సినిమాల్లోని మంచు

Submitted by arun on Thu, 11/01/2018 - 12:11
black movie

సినిమాల్లో మంచు కోసం ఏం వాడతారో మీకు తెలుసా! సినిమాల్లో..ఉప్పుని వాడతారు. "బ్లాక్" అనే హిందీ సినిమాలో మంచుగా ఉప్పు ఉపయోగించిన, ఇది నిజమైన మంచులా కనపడుతుంది, అది ఎంత రియల్ గా ఉందంటే...షిమ్లాలోని నివాసితులు అది మంచు అని భావించారట. శ్రీ.కో

English Title
black movie

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES