ఎత్తయిన అత్యధికంగా జలవిద్యుత్‌ శక్తి!

Submitted by arun on Wed, 12/05/2018 - 15:25
bhakra nangal

ఈ రోజుల్లో మన దేశంలో అయిన, రాష్టంలో అయిన విద్యుత్తూ వినియోగం బాగా పెరిగింది, అయితే మన దేశంలో ఎత్తయిన అత్యధికంగా జలవిద్యుత్‌ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తున్న ప్రాజెక్టు ఎదో మీకు తెలుసా? మన దేశంలో ఎత్తయిన అత్యధికంగా జలవిద్యుత్‌ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తున్న ప్రాజెక్టు బాక్రానంగల్‌ ప్రాజెక్టని మీకు తెలుసా! శ్రీ.కో.

English Title
bhakra nangal power project

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES