స్పెషల్ స్టేటస్ కి "స్టేతస్కోప్"

Submitted by arun on Wed, 07/11/2018 - 13:01
ap special status

1816 లో రేని లేన్నెక్ అనే వైద్యుడు, తన దగ్గర వచ్చిన ఓ లావుపాటి మహిళ, గుండెచప్పుడు చెవులతో వినడానికి ఇబ్బంది పడి 'స్టేతస్కోప్" ఆలోచన వచ్చిందట, మరి ఆంధ్రుల గుండెచప్పుడు అయిన "స్పెషల్ స్టేటస్" ఇవ్వటానికి కేంద్రం కోసం మనం ఏ మెషిన్ కనిపెట్టాలో! శ్రీ.కో

English Title
ap special status

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES