చీమలు ఏకబిగిన 12 గంటలు పనిచేసి

Submitted by nanireddy on Sun, 07/08/2018 - 19:47
ants working atleast 12 huors

చీమలు ఏకబిగిన 12 గంటలు పనిచేసిన, కేవలం 8 నిమిషాల విశ్రాంతి మాత్రమే తీసుకుంటాయట. అమ్మో ఈ విషయం సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగుల బాసులకు మాత్రం చెప్పకండి. శ్రీ.కో

English Title
ants working atleast 12 huors

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES