అరవింద సమేత మూవీపై నిరసన తెలిపేందుకు వచ్చిన యువకుల్లో ఒకరు మృతి